ARA TAHLİYE NEDİR? NASIL OLUR?


           Soruşturma evresinde Sulh Ceza Mahkmesi tarafından tutuklanmasına karar verilen şüpheli, doğal şartlarda kovuşturma evresi, diğer bir deyişle mahkeme önüne çıkana dek tutuklu bulunur. Ancak tutukluluğa itiraz edilmesi sonrasında itiraz mercii tarafından tutukluluğun kaldırılmasına karar verilebilir. İkinci seçenek olarak "ARA TAHLİYE" yolu ile tutukluluk son bulabilir. 

             Ara tahliye ile tutukluluğun sona ermesi için aşağıdaki şartlardan en az birinin mevcut olması gerekmektedir;

  1. Şüpheli veya sanığın sağlık problemlerinin olması.
  2. Şüpheli veya Sanığın tutuklulukta geçirdiği süre.
  3. Şüpheli veya Sanık tarafından işlendiği iddia edilen suçun cezasının kanunda öngörülen üst sınırı.
  4. Tanıkların dinlenmiş olması,
  5. Şüpheli veya sanığın sabit ikametgah sahibi olması.
  6. Şüpheli veya Sanığın delilleri karartma şüphesini ortadan kalkması.
  7. Yüklenen suçun şüpheli veya sanık tarafından işlenmediğinin anlaşılması.
  8. Yüklenen suçta şüpheli veya sanığın kast ve taksirinin bulunmaması
  9. Şüpheli veya sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanarak salıverilmesi.

 Şikayete bağlı bir suçun soruşturması sırasında tutukluluğuna karar verilen şüpheli, mağdurun şikayetinden vazgeçmesi sonrası tahliye olma imkanı bulunmaktadır. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, söz konusu durum yalnızca şikayete bağlı suçlar açısından söz konusudur.